The Snowman og Downsizing fikk insentivmidler

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom

40,5 millioner kroner til Working Title Films The Snowman og 4,5 millioner kroner til Paramount Pictures Downsizing.

Det er fasiten etter første vedtaksmøte. 2. mars 2016, der søknader til den nye insentivordningen for film- og serieproduksjoner har blitt behandlet, melder Norsk filminstitutt.

Dermed er hele rammen på 45 millioner kroner for 2016 brukt opp.

Ved søknadsfristens utløp 21. januar 2016 hadde Norsk filminstitutt (NFI) mottatt fire søknader med totalt budsjetterte kostnader i Norge på 384 millioner kroner.

Stine Helgeland, avdelingsdirektør Lansering i Norsk filminstitutt, forteller at det er stor interesse for insentivordningen blant seriøse internasjonale og norske produsenter, noe som bekreftes av kvaliteten på søknadene i denne første runden med tildelinger.

«Ettersom ordningen har en begrenset ramme, har vi foretatt en vurdering og rangering av søknadene sett opp mot ordningens formål, og tildelt midlene ifølge rangeringslisten. Vi har utarbeidet en evalueringsmetode som vi mener vil kunne fungere godt over flere år og tildelingsrunder, og som vil kunne ta høyde for at både norske og utenlandske produksjoner av internasjonalt format vil kunne oppnå tilskudd. I denne første søknadsrunden var det høy kvalitet på søknadene, men The Snowman skilte seg fra de andre først og fremst basert på produksjonens internasjonale markedspotensial og størrelsen og kvaliteten på budsjettandelen i Norge», sier hun videre.

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016.

Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der produksjoner som kvalifiserer kan søke om tilskudd på inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

The Snowman-produksjonen har filmet allerede mye i Oslo. Og det skal filmes i Bergen og på Rjukan.

The Snowman
Synopsis: En norsk kriminaletterforsker med en broket fortid jakter på en sadistisk massemorder. Han får hjelp av en kvinnelig etterforsker som har en mer personlig forbindelse til saken enn han er klar over.
Opptak i Norge: Det planlegges opptak i Oslo, Bergen og Rjukan.
Søker: Working Title Films v/ Sarah-Jane Wright
Regissør: Tomas Alfredson
Manuskript: Matthew Carnahan og Hossein Amini, basert på Jo Nesbøs roman Snømannen.
Tilbudt tilskuddsramme: 40,5 millioner kroner

Downsizing
Synopsis: En mann innser at han vil få et bedre liv hvis han krymper seg selv.
Opptak i Norge: Det planlegges opptak i Bergen, samt kyst- og fjordscener.
Søker: Paramount pictures v/ Diana Pokorny
Regissør: Alexander Payne
Manuskript: Alexander Payne og Jim Taylor
Tilbudt tilskuddsramme: 4,5 millioner kroner

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom