Nasjonalbibiloteket om tapte filmer

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom

En del av de første norske filmene kan være tapt for alltid. Nasjonalbiblioteket setter fokuset på de få gjenværende restene.

1. juni er det utstillingsåpning på «Stumme filmspor. Norsk spillefilm før 1920» hos Nasjonalbiblioteket i Oslo.

På 1910-talet ble de aller første spillefilmene produserte i Norge.

Av de 19 filmene man til nå kjenner til, som ble laget i 1910-årene, er bare tre nesten komplett bevarte.

Av de andre er det bare fragmenter igjen; en avisomtale, en filmplakat, stillbilder eller en tittel.

En av disse filmene er Unge hjerter (1917).

Nå blir restmaterialet etter de tapte filmene å se på den nye utstillingen.

Til åpningen 1. juni kommer regissør Eskil Vogt, forfatter Rune Christiansen og filmhistoriker Øivind Hanche for å nøste i filmfortellingene.

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom