UNIC-sjefen kjemper for bransjens beste

BERGEN: – Europa er et fragmentert kinomarked, men hvis vi snakker med en stemme kan vi bli hørt og skape forandringer. UNIC-direktør Jan Runge vil også ha en mer offensiv holdning til VOD, felles markedsføring og standarder innenfor teknologi.