Mener at vinduene forsvinner

Veteranprodusent John M. Jacobsen er optimist med hensyn til den nye filmhverdagen i en verden av strømmetjenester, sviktende fysisk salg og usikker vinduspolicy.

Filmleiens historie og utvikling

Som alle i bransjen har fått med seg, har det i 2014 vært stor uenighet mellom tidligere Oslo Kino og flere filmdistributører om filmleien kinoen skal betale.