Fortsatt overskudd hos Aurora Kino IKS

En tredjedel av overskuddet hos Aurora Kino IKS i 2013 skal utbetales til eierne. Administrerende direktør Geir Martin Jensen sier det er langsiktige tiltak som har gitt de gode resultatene.