Nye aldersgrenser for to filmer

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom

Det nytter å klage – både Divergent og Noah får nye aldersgrenser.

Nå får begge filmene elleve års aldersgrense etter ny vurdering, melder Medietilsynet.

Den opprinnelige aldersgrensen var 15 år.

United International Pictures klaget på vedtaket. Etter klagen har Medietilsynet på nytt sett og vurdert filmen Noah i fullt kollegium. Det ble dissens blant de filmsakkyndige, men flertallet i kollegiet har vurdert det dit hen at filmen ikke er til skade for barn og unge over elleve år.

Det nye vedtaket er gitt følgende begrunnelse:

Filmen har dommedagsstemning og inneholder flere voldsinnslag. Handlingen finner sted i et tydelig fiksjonsunivers og filmen antas derfor ikke å ha en skadelig virkning på 11-åringer.

Aldersgrensa på filmen <i>Divergent</i> er også endret til elleve år.

Her er det ikke selve tilsynet, men Klagenemnda for film og videogram som har vurdert vedtaket. Nemnden vedtok einstemmig at filmen skal ha elleveårs-årsgrense på kino.

Iht. dagens aldersgrenser betyr dette i praksis:

11 år (barn ned til 8 år i følge med foresatte)
15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

Hva gjelder arbeidet med nye aldersgrenser på kino opplyser Medietilsynet overfor KM at det nye forslaget har vært ut på høring hos alle instanser.

Kulturdepartementet jobber nå med lovproposisjonen som etter planen skal opp i Stortinget i løpet av året, opplyser Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen, seniorrådgiver kommunikasjon hos Medietilsynet.

Meld deg på KINOMAGASINETs nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom