NFK

Norsk filmklubbforbund er sammenslutningen av norske filmklubber for barn-,  ungdom og voksne.