SF Kino etablerer seg i Oslo

Elleve saler, nesten 2.000 seter og IMAX-kino. Det lover SF Kino i Oslo fra 2017.