Petterson godt i gang hos Film & Kino

Bransjeveteranen Guttorm Petterson (60) er godt i gang med det som sannsynligvis blir hans siste jobb i film-Norge. Som ny adm. direktør i Film & Kino må han jobbe veldig annerledes enn da han var SF-sjef.