Oslo Pix blir hovedstadens nye filmfestival

Stiftelsen Film fra Sør tar grep og vil gi hovedstaden den store filmfestivalen byen mangler – Oslo Pix. De har opprettet selskapet Festivalkontoret AS.