Mener at vinduene forsvinner

Veteranprodusent John M. Jacobsen er optimist med hensyn til den nye filmhverdagen i en verden av strømmetjenester, sviktende fysisk salg og usikker vinduspolicy.