KF Kongsberg Kinos sitt tilsvar om forslaget om nedleggelse av KF-et

Rådmannen på Kongsberg innstiller at kinoforetaket skal legges ned og kinodriften innlemmes i den alminnelige kommunale virksomhet. Her er kinostyrets kommentarer. Kinostyret anbefaler at foretaket består i sin nåværende form. Rådmannens alternativ innebærer først og fremst å overføre makt og styring fra politisk kontroll (kommunestyret), til administrativ kontroll (kultursjef/rådmann). En slik organisering vil være å … Fortsett å lese KF Kongsberg Kinos sitt tilsvar om forslaget om nedleggelse av KF-et