Hamar Kino mot strømmen

Mens stort sett hele kinonorge synker i antall besøkende hadde Hamar Kino bedre besøk i 2014 enn i 2013.