Fylkeskulturpris til Nordkapp filmfestival

– Det var utrolig sterkt og rørende å få prisen, forteller kinosjef og festivalsjef Edelh Ingebrigtsen i Nordkapp kino og Nordkapp Filmfestival AS.