Forkjemper for alternativt innhold

Gode filmer, men også så mye som mulig av alternativt innhold på kinoen. Det ønsker Andrè Jakumeit i Norsk Kino å være eksponent for.