«Tøffere krav til inntjening»

At de private kinoeierne stiller tøffere krav til inntjening er hovedårsaken til uenighetene mellom landets to største kinokjeder og to av filmbyråene.