Dette vil SF Kino bli bedre på

Et eget salgs- og ledetreningprosjekt hos SF Kino Sandvika og Lillestrøm har kommet hele kjeden til gode og gitt positive ringvirkninger.