Lillehammer får fornyet kino

Lillehammer kommune har vedtatt at velrenomerte Snøhetta arkitektektfirma skal få bygge utvidelsene av Lillehammer kunstmuseum og Lillehammer kino.