Forfatter og stjerner til Fredrikstad

Harald Zwart legger alltid den mest storslagne premierekvelden til hjembyen Fredrikstad. Så også med sin nye film. Og han får med seg mange viktige personer.